میلگرد پلی اتیلن HDPE با قطر 320 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن HDPE با قطر 320 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 4,727,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 81/5 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel