میلگرد و ورق پلی اتر اترکتون PEEK HPV

ورق پلی اتر اترکتون تقویت شده با الیاف گرافیت و تفلون و میلگرد پلی اتر اترکتون تقویت شده با الیاف گرافیت و تفلون با نام مستعار ورق PEEK HPV و یا میلگرد PEEK HPV محصولی از شرکت های  Mitsubishi Chemical Advanced Materials   و  Gehr Kunststoffwerk  و یا  Zell-Metall Engineering Plastic  در رنگ و ابعاد زیر عرضه می گردد:

 

میلگرد PEEK HPV:

• از قطر 5 [میلیمتر] الی 100 [میلیمتر]

• با طول های 1000 [میلیمتر] و 3000 [میلیمتر]

• به رنگ

 

 

ورق PEEK HPV:

• از ضخامت 5 [میلیمتر] الی 80 [میلیمتر]

• با عرض های 500 [میلیمتر]، 525 [میلیمتر] و 625 [میلیمتر]

• با طول های 1000 [میلیمتر] و 3000 [میلیمتر]

• به رنگ

 

 

مشخصات فنی پلی اتر اترکتون PEEK HPV