میلگرد و ورق پلی فنیلین سولفید PPS

ورق پلی فنیلین سولفید و میلگرد پلی فنیلین سولفید با نام مستعار ورق PPS و یا میلگرد PPS محصولی از شرکت های  Mitsubishi Chemical Advanced Materials   یا  Gehr Kunststoffwerk  و یا Zell-Metall Engineering Plastic در رنگ ها و ابعاد زیر عرضه می گردد:

 

میلگرد PPS:

• از قطر 3 [میلیمتر] الی 500 [میلیمتر]

• با طول های 1000 [میلیمتر] و 3000 [میلیمتر]

• به رنگ های

 

ورق PPS:

• از ضخامت 5 [میلیمتر] الی 100 [میلیمتر]

• با عرض های 520 [میلیمتر] و 620 [میلیمتر]

• با طول های 1000 [میلیمتر] و 3000 [میلیمتر]

• به رنگ های

 

مشخصات فنی پلی فنیلین سولفید PPS

 

همین حالا این کالا را سفارش دهید