میلگرد و ورق پلی استال POM

ورق پلی استال و میلگرد پلی استال با نام مستعار ورق POM و یا میلگرد POM محصولی از شرکت های Mitsubishi Chemical Advanced Materials  یا  Gehr Kunststoffwerk  و یا Zell-Metall Engineering Plastic در رنگ ها و ابعاد زیر عرضه می گردد:

 

میلگرد POM:

• از قطر 3 [میلیمتر] الی 500 [میلیمتر]

• با طول های 1000 [میلیمتر]، 2000 [میلیمتر] و 3000 [میلیمتر]

• به رنگ های

 

ورق POM:

• از ضخامت 8 [میلیمتر] الی 150 [میلیمتر]

• با عرض های 610 [میلیمتر]، 1000 [میلیمتر]، 2000 [میلیمتر] و 3000 [میلیمتر]

• با طول های 1000 [میلیمتر]، 2000 [میلیمتر]، و 3000 [میلیمتر]

• به رنگ های

 

مشخصات فنی پلی استال POM