میلگرد پلی اتیلن HDPE با قطر 20 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن HDPE با قطر 20 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 23,200 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 0/4 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel