میلگرد پلی اتیلن PE خالص با قطر 15 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن PE خالص با قطر 15 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 12,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel