کاربرد PVC در ساخت و ساز

دسته: مقالات منتشر شده در 14 مهر 1400
نوشته شده توسط Admin بازدید: 425

بهبود سلامت ساخت و ساز پایدار: نمونه ای از پلی وینیل کلراید (PVC)

با تأکید روزافزون بر ساخت و سازهای پایدار، بایستی درک بهتری از بازتاب های مواد متداول داشته باشیم. این امر بسیار مهم است؛ به ویژه با معرفی اهداف توسه پایدار (SDGs) سازمان ملل متحد (UN) که به ارزیابی های جامع تری نیاز دارد و بسیاری از جنبه های اجتماعی را به مسائل مربوط به پایداری محیط زیست من جمله سلامتی انسان معطوف می کند. پلی وینیل کلراید (PVC)/ وینیل را میتوان بعنوان ماده ای با اثرات معکوس مطلوب بر سطوح مختلف در نظر گرفت و صنعت ساخت و ساز نیز مهمترین مصرف کننده آن است. این مقاله بررسی این اثرات معکوس مطلوب مرتبط با PVC را ارائه می دهد که بیانگر برخی از مسائل است: برخی از آنها را می توان با طراحی رفع کرد اما برخی دیگر که ذاتآ در مواد وجود دارند، اجتناب ناپذیر هستند. مجموع مسائل مربوط به PVC، دلیل قانع کننده ای برای حذف کامل استفاده از این مواد در صنعت ساخت و ساز پایدار محسوب می شوند.

 

گرین پیس در سی سال گذشته برای ممنوعیت جهانی تولید پلی وینیل کلراید (PVC)/ وینیل غوغا به پا کرده است. با وجود این تلاش ها، در سال 2016 مصرف جهانی PVC در حدود 40 میلیون تن بود و همچنان انتظار می رود این میزان تا سال 2024،2.3 درصد در سال افزایش یابد. PVC سومین پلاستیک کالایی در مقیاس جهانی است. این مقاله بر کاربرد PVC در صنعت ساخت و ساز متمرکز است زیرا در حال حاضر، چنین محصولاتی 60-70 درصد از کل مصرف را به خود اختصاص داده اند.PVC کاربردهایی همچون لوله ها، سیم کشی، فیلم ها، پروفیل ها، ورق ها، کفپوش، کاغذ دیواری و پوشش های ساختمانی در این صنعت دارد. بنابراین، هرگونه تغییر قابل توجهی در برنامه های ساخت و ساز می تواند تأثیر مستقیمی بر تولید و مصرف جهانی این مصالح داشته باشد. این مقاله پیشنهاد می کند که افزایش آگاهی و آموزش در مورد مسائل مربوط به PVC می تواند از کاهش استفاده از آن در صنعت ساختمان جلوگیری کند. در مقالات قبلی بیان شد که این درک عمیق در بین معماران وجود دارد که PVC مشکل آفرین است. بطور مشابه، تعدادی از طرح های سبز در حال حاضر به این نتیجه رسیدند که حداقل پلاستیک سازهای فتالات می توانند در PVC مشکل ایجاد کنند. با این حال، این مقاله دانش گسترده تری از پیچیدگی مسائل مربوط به میزان سلامت محصولات  PVCارائه می دهد که می تواند بعنوان مبنایی برای تصمیمات آگاهانه تر توسط کارشناسان محیط زیست استفاده شود. بررسی موادی همچون PVC و افزایش درک اهداف توسعه پایدار که بعنوان مجموعه اهداف 17 گانه تا سال 2030 توسط سازمان ملل متحد در سال 2015 پذیرفته شده است، بسیار ضروری است. SDG یک سیستم جامع با هدف توسعه پایدار محیط زیست ایجاد کرد تا جنبه های مختلف پایداری موجود در جامعه و روابط اجتماعی را شامل شود و قویآ بر سطح بالایی از روابط متقابل بین اهداف نیز تأکید می کند.

در شکل زیر بررسی نظری مجموعه ای از روابط آبشاری بین SDG ها که با ارزیابی مصالح ساختمانی از لحاظ اثربخشی آنها بر سلامت انسان ایجاد شده است، نشان داده شده است؛ ازطرفی اهداف SDG را میتوان بصورت زیر خلاصه کرد: SDG3: هدف سلامتی و رفاه کامل؛ SDG15: هدف زندگی در خشکی؛ SDG14: زندگی زیر آب؛ SDG6: آب تمیز و بهداشتی؛ SDG11: شهرها و جوامع پایدار؛ SDG12: مصرف و تولید؛ SDG9: صنعت، نوآوری و زیرساخت؛ SDG10: کاهش نابرابری ها؛ SDG8: کار و رشد اقتصادی.

 

شکل 1:

 Diagram of relevant Sustainable Development Goals

 

ازطریق این اهداف، میتوان اهداف انتزاعی تری را باتوجه به میزان سالم بودن مصالح ساختمانی ایجاد شده اند مشاهده کرد: SDG13: اقدام اقلیمی و SDG17: مشارکت برای اهداف. بنابراین، با استفاده از چارچوب SDG، در نظر گرفتن ارتباط بین مصالح ساختمانی و سلامت انسان به بررسی وسیع تری از اهداف  SDGکمک می کند. اگرچه یافته های متفاوتی از تأثیر دانش بر تغییر مستقیم رفتار پایدار افراد وجود دارد، اما این دانش با در نظر گرفتن تحولات اجتماعی و تحولات به سمت پایداری روش هایی مانند چارچوب پویایی گذرا را پیشنهاد می کند؛ از شش مرحلۀ گذار استفاده می کند که دو مرحله میانی (درک مشترک و توافق مسئله؛ و انتشار دانش) اهمیت دانش مشترک را بعنوان پیش نیازهایی برای تغییرات واقعی نشان می دهد. با بازتاب این مرحله، صنعت ساختمان در حال حاضر تأکید زیادی بر مقررات داوطلبانه دارد که علاوه بر این، ضرورت درک مسائل افزایش می دهد. بنابراین هم از دیدگاه SDG و هم از دیدگاه چارچوب پویایی گذار، افزایش درک کلی از مسائل پیچیده PVC می تواند به کاهش استفاده از آن در ساخت و ساز پایدار کمک کند.

 

بررسی PVC نشان می دهد که مسائل بهداشتی قابل توجهی در سطوح جداگانه وجود دارد. بسیاری از اجزای کلیدی مورد استفاده در PVC به دلیل سمیّت شناخته شده هستند و این خواص ذاتی PVC است. علیرغم تلاشها برای محدود کردن مواجهه شغلی با این موارد، تحقیقات جدید نشان می دهند که به احتمال زیاد دست کم برای VCM، کاهش میزان مواجهه بسیار ضروری است. اگرچه میتوان به دنبال بهبود آن بود اما به دلیل استفادۀ غیرقابل اجتناب از کلر و VCM، فقط کاهش میزان مواجهه امکان پذیر است و حذف عوامل سمی برای PVC غیرممکن است. علاوه بر مواد اولیه سمی، PVC ازلحاظ تاریخی دوز بالایی از مواد افزودنی را دریافت کرده است که اثرات مضری بر سلامتی انسان به همراه دارد. در نهایت، تا به امروز هیچ قطعیتی از تجزیه نهایی PVC بازیافتی وجود ندارد. در حال حاضر، تعدادی از پلاستیک های ماندگارتر همچنان در مرحله ای هستند که بطور طبیعی تجزیه می شوند؛ اغلب صدها سال پس از تولید اولیه. PVC متعلق به این گروه است. آنچه در حال حاضر مشخص است این است که مواد افزودنی قبل از شکستن زنجیره پلیمر آزاد می شوند. بنابراین، ارزیابی PVC در ارتباط با سلامت انسان نشان می دهد که این ماده خطرات زیادی در سطوح مختلف در حین تولید، حین استفاده و بعد از استفاده به همراه دارد. از آنجا که میزان مناسب بودن PVC برای ساخت و سازهای پایدار در مقایسه با SDG ها مورد ارزیابی قرا می گیرد، این نکته بسیار مهم است. باتوجه به شکل ارائه شده در بالا و شکل زیر، فقط سلامت افراد در محیط های ساخته شده نگران کننده نیست بلکه تأثیر تولید PVC بر زندگی در خشکی، زندگی زیر آب و بطور کلی در دسترس بودن آب پاک نیز بایست مد نظر قرار گیرد.

 

شکل 2:

 Diagram summarizing the most common manufacture of polyvinyl chloride

 

از آنجا که تولید مشابه بایستی بخشی از تلاش ها برای توسعه مصرف و تولید، صنعت، نوآوری و زیر ساخت ها، باشد، کاهش نابرابری ها، و حمایت از کار و رشد اقتصادی باشد، بطور مشترک منجر به اقدامات اقلیمی و مشارکت برای اهداف می شود. باوجود میزان اهمیت مواجهه شغلی با اجزاء تشکیل دهندۀ سمی، مواجهه شغلی را میتوان مستقیمآ با نابرابری های اجتماعی و فرصت های شغلی ضعیف مرتبط دانست. این مشکلات را بایستی بعنوان بخشی از خواص ذاتی PVC در حمایت از چنین شیوه هایی در نظر گرفت. علاوه براین، تمامی کارهای علمی مورد بررسی در این مقاله به این پیشنهاد ساده اشاره می کنند که هرگونه استفاده از PVC مشکل ساز است. با توجه به اینکه pPVC در سال های اخیر گسترش خوبی نداشته است و همانطور که توضیح داده شد، میتوان وجود برخی از مشکلات واقعی در مورد افزودنی های مورد استفاده در PVC را در نظر گرفت. علیرغم اینکهPVC امروزه به دلیل ارزان قیمت بودن یک انتخاب رایج است؛ علاوه بر وجود جایگزین های ساده ای برای آن در صنعت ساختمان، دلایل قانع کننده ای هم برای کاربرد بالای آنها وجود دارد. به هر حال، ساختمان ها پیش از اختراع پلاستیک بسیار قابل توجه بوده اند.