مواد اولیه پلی اتیلن PE

مرتب سازی: orderby نمایش:
130,000 تومان
وزن: 25 کیلو گرم
زمان تحویل: 24 ساعت پس از ثبت سفارش
131,250 تومان
وزن: 25 کیلو گرم
زمان تحویل: 24 ساعت پس از ثبت سفارش

132,000 تومان
وزن: 25 کیلو گرم
زمان تحویل: 24 ساعت پس از ثبت سفارش
135,000 تومان
وزن: 25 کیلو گرم
زمان تحویل: 24 ساعت پس از ثبت سفارش

131,500 تومان
وزن: 25 کیلو گرم
زمان تحویل: 24 ساعت پس از ثبت سفارش
132,500 تومان
وزن: 25 کیلو گرم
زمان تحویل: 24 ساعت پس از ثبت سفارش

130,750 تومان
وزن: 25 کیلو گرم
زمان تحویل: 24 ساعت پس از ثبت سفارش
Copyright Portal Pastel