ورق پلی اتیلن PE

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: TEPHLON
59,800 تومان
وزن: 6/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
80,040 تومان
وزن: 8/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
98,100 تومان
وزن: 10/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
117,000 تومان
وزن: 13 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
157,500 تومان
وزن: 17/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
187,000 تومان
وزن: 22 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
292,500 تومان
وزن: 32/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
386,100 تومان
وزن: 42/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
468,000 تومان
وزن: 52 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
567,000 تومان
وزن: 63 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
666,000 تومان
وزن: 74 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
747,000 تومان
وزن: 83 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
972,000 تومان
وزن: 108 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,134,000 تومان
وزن: 126 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,332,000 تومان
وزن: 148 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,521,000 تومان
وزن: 169 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,890,000 تومان
وزن: 210 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
2,061,000 تومان
وزن: 229 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
239,850 تومان
وزن: 26/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel